Havila Holding er langsiktige og verdibaserte. Investeringane er gjort for å foredle verdiar og skape nye, utvikle lønsame arbeidsplassar og gode lokalsamfunn. Ofte med utgangspunkt i holmar og skjær, sjø og hav.