Fjord-1%2C-Hadar%C3%B8y%2C-NB-136%2C-Havyard-936-web.jpg

Havilafjord er selskapet for Havila Holding sitt eigarskap i Fjord1 ASA. Havila Holding tok over alle aksjane i Fjord1 i 2014 og tok selskapet på børs. Havila har aksjemajoriteten i Fjord1 som også gir dei eigarskap i Fjord Tours og The Fjords i tillegg til Widerøe gjennom WF Holding AS.