Til nytte og gagn

Havila Holding er eit familieeigd investeringsselskap. Solid forankring gir mot til å vere nysgjerrige og risikovillege. Slik forvaltar vi det som er skapt gjennom generasjonar, foredlar og skaper nye verdiar, utviklar lønsame arbeidsplassar og bygger samfunn. Til nytte og gagn.