Samfunn

Havila Holding skal vere til nytte og gagn. Vi er opptekne av å bygge verdiar og bygge samfunn.

Kvart år støttar vi gode formål i lokalsamfunna våre i tillegg til arbeidet i Stefanusalliansen og Stephen's Children. Det gjeld Mama Maggie sitt arbeid for barna i slummen i Kairo. Mama Maggie er kalla Egypts Mor Theresa, og den kvitkledde kvinna spreier lys mellom dei 8-10 millionane koptiske kristne i landet. Ho forlet ein lovande akademisk karriere for å hjelpe barna som lever på søppelfjellet i Kairo. Mama Maggie driv i dag eit av dei største hjelpeprosjekta for fattige i Midt-Austen. Meir enn 18.000 barn får kvar dag mat, helsehjelp, skulegang – og håp.

 

 

Havila Holding behandlar søknader om støtte to gongar i året, 15. oktober og 15. mars.

 

INNSENDINGSSKJEMA FOR SØKNADER

 

Slik behandlar Havila Holding personopplysningar.

«Du bygger ikkje landet med salsgevinstar åleine.»

PER SÆVIK

blaa-morse.jpg