2503D77880D3404CB288D71226276D5F.jpg
runde-web4.jpg

Havila Holding har det meste av investeringane sine i segmenta offshore/fiskeri, turisme, skipsteknologi, transport, eigedom og media, men har også spreidd investeringar og interesser på andre felt. Desse investeringane gjeld både nyskaping og verdiskaping, og det er i denne posten ein finn investeringane som er gjort der utvikling av lokalsamfunn er tenkt på som ein viktig del av gevinsten.