Gjennom Neptune Invest har Havila Holding eigardelar i Hansa-Tankers som driv med kjemikalietankskip og shippingselskapet Tailwind. Begge desse selskapa held til i Bergen.