hivelive.jpg

Havila Holding er medeigar i to medieselskap. Gjennom Nordic Mediatech AS deltek ein i Never som leverer interaktive løysingar for TV og marknadsføring. Selskapet Mellom Bakkar og Berg AS driv Nett.no, ei digital næringslivsavis for Nordvestlandet.