938.jpg

Havila Ariel er eigedomsselskap for investeringar i større nærings- og kontorbygg. Gjennom Havila Ariel eig Havila Holding to større kontorbygg i Stavangerregionen.

Det eine er 28.000 kvadratmeter, ligg i Tananger og har Conoco Phillips som leigetakar. Det andre er 12.000 kvadratmeter stort, ligg i Dusavika i Stavanger-regionen og er utleigd til Subsea 7.

 
hjorungavag3-web.jpg

Havila Ariel er også eigedomsselskap for 16.000 kvadratmeter nærings- og kontorbygg i Hareid kommune der Kongsberggruppen er leigetakar.